Cách tải trò chơi

Fairy Cat hoạt động cùng với chủ sở hữu MetaMask, bạn có thể sử dụng Metamask để mở trang web chính thức của Fairy Cat để chơi trò chơi, tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng các ví khác để trải nghiệm trò chơi, chẳng hạn như Huobi, Trust Wallet, v.v.

image6.3d6e79e